ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishTurkish

Uzay Kafes Sistemin Maliyet Avantajları

Statik yararları açısından , bu sistemler diğer bir çok taşıyıcı sistemlere oranla çok daha hafiftirler. Sabit yüklerin azlığı sadece çatıda değil, alt sistem öğeleri ile temellerde kendini göstermekte, buna bağlı olarak maliyet önemli ölçüde azalmaktadır.

Uzay kafes sistemlerin ana unsurları çubuk ve düğümlerdir. Bunlar basınca ve çekmeye çalışan çelik malzemelerdir. Geleneksel yapım sistemlerine kıyasla uzay kafes sistemleri ile oluşturulan aynı miktardaki mekan hacminde kullanılan malzeme miktarı ve ağırlığı çok daha az ve hafiftir. Yapı sisteminden gelen sabit ve hareketli yüklerin zemine ileten temel sistemleri de yapının hafif olması sebebi ile daha az yük taşıyacak şekilde ebatları küçük olmaktadır. Bu nitelikler uzay kafes sistemler ile oluşan yapıların maliyetini ve yapım sürecini azaltmaktadır.

Çelik yapı malzemeleri; üretimi, dağıtımı ve yapı sistemlerinde kullanımı yaygınlaştıkça ucuzlamış ve günümüzde diğer yapı malzemelerine göre daha ekonomik olarak kullanılabildiği alanlar bulmuştur. Yapı için gerekli açıklığın büyüklüğü arttıkça çelik kullanmak daha ekonomik bir hale gelmektedir.

Uzay kafes sistemleri yapının olduğu yerde değil endüstriyel olarak projesine göre fabrikada üretilmektedir. Bu da yapı bileşenlerinin endüstrileşmiş bir seri üretim ile hızlı ve ekonomik olarak elde edilmesi demektir. Uzun süre şantiye kurma ve sabit giderlerin ortaya çıkmasını bu endüstrileşmiş yapım engellemektedir. Yapım yerinde sadece montaj yapılmaktadır. Hızlı yapılan montaj çok kısa sürer ve şantiye ve şantiyenin sabit giderleri gibi masrafları ortadan kaldırır. Kurulum parçaların birbirine bağlanması ve bir somun anahtarı ile sıkıştırılmasından ibarettir. Sanayi tesislerindeki üretimin sürekliliği ve sürdürülebilirliği önemlidir. Kısa sürede inşaatı bitirilebilen uzay kafes sistemler üretime  uzun süre ara vermeden tesisini yenilemek zorunda olan işletmeler içinde hızlı bir inşaat yöntemi olarak seçilebilir.

Geleneksel yapım yöntemlerinde yapı malzemeleri,  yapı bileşenlerini oluşturmak üzere şantiye tek tek tedarikçilerden alınarak getirtilir ve şantiyede yapı elemanlarına dönüştürülür. Bu da nakliyelerin sık olması demektir. Uzay kafes sistemde yapı bileşenleri projesine göre fabrikada imal edildikten sonra yerinde hızla montaj edilmek üzere tek defada nakil edilebilir.

Uzay kafes sistemleri diğer yapı sistemlerinden ayıran en büyük özellik montaj edile yapı bileşenlerinin sökülerek başka bir yerde tekrar uygulanmaya imkan vermesidir. Böyle bir şey betonarme için söz konusu olamazken çelik yapılar için maliyeti yüksektir. Uzay kafes sistemler ise modüler olan yapı bileşenleri ile rahatlıkla sökülüp taşınmakta ve başka bir yerde yeniden

 

İşletme bir bütün olarak ele alındığında işletme kültürünün ve vizyonunun işletmenin sahip olduğu tüm varlıklara yansıdığı gözlenmektedir. İşetmelere ait yapılar ve tesisler müşterilerin işletme ile ilgili ilk izlenimlerini edindikleri değerler olmaktadır.

Uzay kafes sistemler ile oluşturulabilen farklı formlar ve hareketli cepheler ile istenilen görsel etki yaratılabilmektedir.Resimde; mimari olarak kullanılan yapı malzemeleri ve aydınlatma seçenekleri ile  yapıya görsel etki kazandırılmıştır.

Uzay kafes sistemler yapı teknolojileri içinde çağımızın mimarisini yansıtan bir uygulamadır. Esnektir, hafiftir, malzemenin kullanımı ile elde edilen hacim  oranı yüksektir. Uzay kafes sistemlerinin yapılarda görsel etki yaratmak için kullanılması ile yapı içinde gerçekleşen işlevin de esnek, teknolojik, çağına uygun ve etkili olduğu mesajı verilebilmektedir. Resimlerde uzay kafes sistemin yapıların girişinde kullanıldığı gözlenmektedir. Her iki resimde de binaların kendisi gözükmese de mimarilerinin estetik ve görsel olarak doyurucu olacağı tahmin edilebilmektedir.